Franska

Undervisning, lektioner, kurser i franska

Privatlektioner i franska | Fransklektioner | Läxhjälp | Kurs | Utbildning | På plats | On-line | Nätbaserat | Översättningar


Vill du lära dig franska? Eller bli bättre på franska? Behöver ditt företag kunnig utbildning i franska? Franska för arbetet, för studiernas skull, till resan eller bara för nöjes skull? Vill du höja ditt betyg i franska? Behöver du läxhjälp eller särskild undervisning i franska inför ett viktigt prov?


Eller vill du kanske äntligen våga börja tala franska? Läser du franska på högskolan men behöver extraundervisning som är individanpassad med möjlighet att öva tal och konversation? Behöver ditt företag kunnig utbildning i franska? Älskar du fransk och franskspråkig kultur och vill komma i kontakt med den? Tänker du kanske rentav flytta till något fransktalande land?


Franska i Lund erbjuder företagsutbildning, privatlektioner, språkkurser och läxhjälp i franska. Progressiv, tydlig och grundlig undervisning i franska. I den takt du behöver, från skonsam till intensiv. Även studiecirklar, gruppundervisning och nätbaserad undervisning/ distanslektioner över internet/webbkonferens (Skype, Zoom, Viber, Google Meet, Microsoft Teams, Discord m fl). Framför allt erbjuder Franska i Lund undervisning som faktiskt fungerar.


Franska för nybörjare och uppåt (A1-C2). Franska för barn och skolungdomar, från sjätte klass eller tidigare. Franska för skolelever på högstadiet eller gymnasiet. Franska upp till grundnivån på universitetet - och bortom. Vare sig du är novis i ämnet eller redan läst franska och vill ta upp det igen. För privatpersoner och som personalutbildning.


Jag är legitimerad gymnasielärare i franska och svenska och har lång erfarenhet av både privatlektioner och undervisning i klass och grupper. Jag har undervisat de flesta åldersgrupper. Jag är även tvåspråkig med rötter i Sverige och Frankrike. Beroende på önskemål undervisar jag också på engelska.


Franska kan alla lära sig. Myten om att franska vore särskilt svårt är just en myt. Med rätt metod och lite tid kommer du att kunna läsa, göra dig förstådd och till och med förstå vad franstalande faktiskt säger. En hel värld kommer därmed att öppna sig för dig.


ÖVERSÄTTNINGAR


Jag är fullt ut tvåspråkig med rötter, uppväxt och skolgång i både Frankrike och Sverige. Till fördelarna med tvåspråkighet hör vanan vid översättning. Är man tvåspråkig blir översättning en daglig och ofrånkomlig övning.


Översättningar har jag sysslat med sedan 1996. Såväl litterära texter och privatkorrespondens som bruksanvisningar, patentansökningar och myndighetsbrev. Jag åtar mig de flesta fall. Dock inte alla.


Inte sällan kan översättningar nämligen kräva särskilda fackkunskaper, till exempel tekniskt avancerad medicinsk översättning. I sådana fall måste man vända sig till en specialiserad översättare.


För auktoriserade översättningar (en del myndigheter kräver detta) måste man alltid vända sig till en av Kammarkollegiet auktoriserad translator, d. v. s. till någon annan än mig. En dylik översättning betingar ett högre pris.


Översättare tar vanligtvis betalt per ord, ibland per sida, i Tyskland per rad. Beroende på uppdragets karaktär och textens art kan den saken behöva justeras.

Under alla omständigheter måste jag alltid se den aktuella texten innan jag åtar mig ett uppdrag.


Hör av dig med dina frågor. Översättningsprov finns.

Språkutbildning för företag


Privatlektioner


A1-C2


Studiecirklar


Läxhjälp


Nätbaserat eller på plats


Översättningar från och till franska