Svenska

Undervisning, lektioner, kurser i svenska

Privatlektioner i svenska | Svensklektioner | Läxhjälp | Kurs | Utbildning | På plats | On-line | Nätbaserat | Översättningar


Behöver du lära dig svenska? Bli bättre på svenska? Förbättra ditt uttal, din betoning eller din satsmelodi? Öva hörsförståelse eller konversation? Vidga ditt ordförråd? Bli bättre på att läsa och skriva svenska? Utvecklas som skribent? Villl du bemästra svenska och kunna uttrycka dig nyanserat på dina villkor? Eller kanske känner du någon som behöver lära sig svenska från grunden? Då har du kommit rätt. 


Utom fransklärare är jag legitimerad lärare i svenska på högstadiet och gymnasiet. Jag har även lång erfarenhet av vuxenutbildning i svenska, i svenska som andraspråk och i svenska för nybörjare och nyanlända (SFI). Jag har undervisat alla åldrar, såväl i klassmiljö som enskilt eller i mindre grupper.


Franska i Lund erbjuder därför såväl privatlektioner och läxhjälp i svenska som utbildning för företag som saknar kompetens i svenska, svensk språkvård eller svenskundervisning. Både svenska för infödda talare som svenska som andraspråk och Svenska för nybörjare och nyanlända (SFI). Beroende på önskemål ges undervisningen på svenska, på engelska eller på franska. Antingen på plats på sedvanligt sätt eller på distans via webbkonferens (Skype, Zoom, Viber, Google Meet, Microsoft Teams, Discord m fl).


Vare sig det gäller grunderna i språket eller mera avancerad svenska kan du förbättra din svenska – oavsett ålder. Jag erbjuder individanpassad undervisning med fokus på rätt uttal och rätt satsmelodi där det är viktigt, så att du kan göra sig förstådd på dina villkor. På mer avancerad nivå och för infödda talare erbjuds hälp att bli bättre, mer strukturerade läsare och bättre, effektivare skribenter.


ÖVERSÄTTNINGAR


Jag är fullt ut tvåspråkig med rötter, uppväxt och skolgång i både Frankrike och Sverige. Till fördelarna med tvåspråkighet hör vanan vid översättning. Är man tvåspråkig blir översättning en daglig och ofrånkomlig övning.


Översättningar har jag sysslat med sedan 1996. Såväl litterära texter och privatkorrespondens som bruksanvisningar, patentansökningar och myndighetsbrev. Jag åtar mig de flesta fall. Dock inte alla.


Inte sällan kan översättningar nämligen kräva särskilda fackkunskaper, till exempel tekniskt avancerad medicinsk översättning. I sådana fall måste man vända sig till en specialiserad översättare.


För auktoriserade översättningar (en del myndigheter kräver detta) måste man alltid vända sig till en av Kammarkollegiet auktoriserad translator, d. v. s. till någon annan än mig. En dylik översättning betingar ett högre pris.


Översättare tar vanligtvis betalt per ord, ibland per sida, i Tyskland per rad. Beroende på uppdragets karaktär och textens art kan den saken behöva justeras.

Under alla omständigheter måste jag alltid se den aktuella texten innan jag åtar mig ett uppdrag.


Hör av dig med dina frågor. Översättningsprov finns.

Språkutbildning för företag


Svenska som förstaspråk på högstadiet och på gymnasiet


Svenska som andraspråk


Svenska för nybörjare


SFI


A1-C2


Svensk språkvård


Nätbaserat eller på plats


Översättningar från och till franska
LEARN SWEDISH


APPRENDRE LE SUÉDOIS